Van Cothen naar Werkhoven (2)

(De Engen Rijn)

Wanneer de gemeentegrens van Bunnik wordt bereikt, bestaat de Kromme Rijn nog steeds uit een kanaal en een afgesneden arm. Vlak na het passeren van de gemeentegrens komen beiden samen ter hoogte van de provinciale weg N229. Een prachtig stukje Nederlandse natuur.

De Kromme Rijn stroomt vervolgens onder de N229 door en vervolgt haar weg richting Werkhoven. Zonder verstoring van wegen, fietspaden, bruggen of boerderijen. Zie ook de kopfoto boven deze website.

Ongeveer 900 meter verder komen we vlak voor Werkhoven een groot ondergelopen stuk land tegen. Dit heeft te maken met kleiwinning, dat hier vroeger plaatsvond. De naam van de weg, Steenovenweg, herinnert nog aan deze geschiedenis. Ook dit is nog steeds een van de mooiere delen van de route. (foto links)

De tweede afgesneden meander
Tegelijkertijd komen we de tweede afgesneden meander tegen. Het gegraven kanaal dat rechtdoor gaat heet de Kalverwetering, maar omdat deze al in 1440 werd gegraven, staat deze bekend als de Kromme Rijn.

De afgesneden arm van de Kromme Rijn heet in eerste instantie Kattenveldse Meer en op de terugweg bij Werkhoven richting de Kalverwetering heet de afgesneden arm de Werkhovense Rijn of Achter Rijn. De Kattenveldse Meer bestaat sinds de laatste twee eeuwen. Uit een kaart van Bernard du Roy uit 1743 staat deze niet ingetekend. Kaarten uit 1864 en 1868 vermelden de Kattenveldse Meer wel. De afgesloten bocht moet na de afsluiting zijn verland.

De Werkhovense Rijn had langere tijd een andere loop. Het ontwikkelde zich tot een nieuwe zijrivier dat ergens in de buurt van de watertoren ontsprong en vervolgens de oude route van de Rijn langs Werkhoven volgde. Hoogtekaarten laten wel zien dat het Kattenveldse Meer eeuwenlang de originele route van de Rijn was. De Werkhovense Rijn is tegenwoordig niet veel meer dan een flinke sloot in een weiland. Vroeger was er in de Achter Rijn een loswal. Trekschuiten legden daar aan, totdat rond 1920 de rivier te ondiep werd.

Sluizen bij Werkhoven
Voordat de Achter Rijn en de Kalverwetering samenkomen, moet iets aan de waterbeheersing gebeuren. In de Achter Rijn ligt daarvoor een stuw. In de Kalverwetering ligt een stuw met sluis.

Dit is een stelsel dat vergelijkbaar is met Cothen. Ook hier is het sluis- en stuwcomplex in 1870 aangelegd door het Ministerie van Oorlog en ook hier is het niet meer in gebruik. De stuw zorgt voor het waterpeil in dit deel van de rivier. Vanaf deze stuw is de rivier te bevaren tot aan Utrecht.Van Werkhoven naar Odijk

Volg de Kromme Rijn

> De inlaat in Wijk bij Duurstede
> Van Wijk naar Cothen
> Van Cothen naar Werkhoven (1)
> Van Werkhoven naar Odijk
> Van Odijk naar Bunnik
> Van Bunnik naar Utrecht (1)
> Van Bunnik naar Utrecht (2)
> De Kromme Rijn in Utrecht