Werkhoven

Werkhoven duikt in het jaar 914 op in de boeken als Uuerken, maar heette volgens andere bronnen Wercundia. Het is dan een klein dorpje op de linkeroeverwal aan de Rijn met een paar huisjes en een houten kerk; Sint Stefanus.

Rond 1100 wordt de kerk vervangen door een tufstenen gebouw in Romaanse stijl. Aan het eind van de 12e eeuw komt er een Romaanse toren bij. Rond 1430 krijgt de kerk een gotisch karakter.

Afgesneden Rijn
Wanneer in 1440 de Oude Rijn wordt afgesneden door de Kalverwetering, ligt Werkhoven slechts aan de Werkhovense Rijn. Was de Oude Rijn regelmatig slecht bevaarbaar, voor de Werkhovense Rijn gold dat helemaal. Een echte oplossing was er niet, omdat de Werkhovense Rijn in particuliere handen was en de eigenaren weigerden aan onderhoud te doen.

Brink
Werkhoven heeft een mooie brink, waar vroeger het vee samenkwam. De rivier is op enkele minuten lopen van de brink af. Toch speelde de rivier steeds minder een rol en werd Werkhoven uiteindelijk een agrarisch dorp net als elders in het Kromme Rijngebied.

Beverweerd
Tussen 1250 en 1400 verschenen er in het Kromme Rijngebied zo'n 150 donjons, waarvan een aantal uitgroeiden tot kasteeltjes. Beverweerd (eerste vermelding 1274) groeide uit tot een van de grotere gebouwen.

Beverweerd ligt ten noorden van Werkhoven aan de Kromme Rijn, tussen de aangelegde bossen. De bewoners uit de late middeleeuwen bemoeiden zich actief met de politiek en machtsverhoudingen in de lage landen.

In 1563 erfde Philips Willem van Oranje-Nassau, de zoon van Willem van Oranje Beverweerd. In het jaar 1620 komt Beverweerd in handen van de familie Nassau uit Den Haag. Het was een buitenplaats voor de familie.De Oude Rijn

De Oude Rijn was de naam van de in 1122 afgedamde Rijn die langs Werkhoven stroomde. Pas vanaf 1500 wordt de Oude Rijn de Kromme Rijn genoemd.