Utrecht

Utrecht is ontstaan dankzij de Romeinen. Al vanaf 2200 voor Christus woonden er mensen in de regio, maar sinds de komst van de Romeinen kwam de economie tot bloei. Net als Fectio (bij Vechten) bouwden de Romeinen vanaf 47 na Christus een Castellum ter hoogte van het huidige Domplein. De doorwaadbare plaats in de rivier was daarbij interessant genoeg om Trajectum te bouwen. Trajectum is vier keer van hout opgebouwd en verwoest en een vijfde keer van steen.

Hoe de Rijn in de Romeinse tijd precies door de stad liep is al eeuwenlang een vraag. Vermoedelijk kwam de Rijn via de huidige route (ten oosten van het Ledig Erf) de stad binnen om vervolgens via de huidige locatie van de Abstederdijk en Oudwijk naar de Kromme Nieuwegracht af te buigen. Vanaf hier stroomde de Romeinse Rijn langs Trajectum naar de huidige Leidseweg. De aftakking van de Vecht lag tot 41 na Chr. bij Vechten. Via de oostkant van Utrecht en door de huidige wijk Wittevrouwen kwam de Vecht bij het huidige gebied van de Jacobikerk uit. Tot het jaar 1300 was dit waarschijnlijk de loop van de Rijn en Vecht door Utrecht. Een en ander is prachtig in beeld gebracht op een kaart van het Utrechts Archief (tip)

Christendom
Nadat de Franken Utrecht hadden heroverd, werd in het jaar 630 voor de eerste keer een houten kerk gesticht. Maar deze werd door de teruggekeerde Friezen direct verwoest. In het jaar 695 werd Willibrord de eerste bisschop van Utrecht. In eerste instantie als Friese bisschop, later een bisschop van het Frankische Rijk. In die tijd woonden er 400 tot 800 inwoners in de stad.

Willebrord bouwde de Sint-Salvatorkerk, een stenen kerk in de 8e eeuw. Waarschijnlijk werd deze kerk gebouwd met de stenen van Fectio. Een groot kerkelijk centrum ontstond met zelfs een dubbelkathedraal.

In de 9e eeuw kreeg Utrecht te maken met de Noormannen die via de Vecht naar Dorestad trokken. De bisschop zag het gevaar en week 65 jaar lang uit naar Deventer. Tijdelijk kregen de Noormannen Utrecht in het bezit en kon Deventer zich ontplooien.Handelslocatie
Vanaf het jaar 975 tot ongeveer het jaar 1200 was Utrecht een grote handelslocatie van het huidige Nederland. Dankzij de Rijn en de val van Dorestad kon Utrecht zich verder ontwikkelen. Historici beschouwen Tiel als de opvolger van Dorestad, met Utrecht en Deventer als goede tweede en derde.

In het jaar 1122 kreeg Utrecht stadsrechten en verschenen overal grachten, waterwegen en verdedigingsmuren. De toenmalige bisschop Godebald zorgde voor nieuwe waterwegen in de wijde regio en grote ontginningen in de Kromme Rijnstreek. De Rijn werd afgedamd en ging Oude Rijn heten. Vanuit Vreeswijk werd een kanaal naar Utrecht gegraven. In 1200 woonden er 3000 inwoners in de stad.