Odijk

Rond 900 verschenen er allerlei gehuchten in het Kromme Rijngebied. Lodichem ontstond op de plaats waar nu Odijk ligt, vlak naast de Rijn. Het waren voornamelijk enkele huisjes, rond een grotere hofstede. Het gebied viel rond het jaar 800 onder het Gouw Dorestad en later na de val van Dorestad onder het Gouw Opgooi.


In de 11e eeuw werd een kapel gebouwd, een teken dat Odijk groeide. In de eeuwen erna werd deze weer afgebroken en verscheen een kerkje naast de oude locatie. Dit Witte Kerkje dat momenteel is te zien dateert uit 1548. Daarna is er nog veel aan gebouwd, verbouwd, gesloopt en gerestaureerd. Het duurde tot halverwege de vorige eeuw, dat Odijk uitgroeide tot meer dan een kerk en een paar boerderijen.


Haven van Odijk
De Oude Rijn en later de Kromme Rijn die langs Odijk stroomde, betekende ook een mogelijkheid voor vrachtvervoer naar Utrecht. Een loswal zorgde ervoor dat het fruit en andere agrarische producten naar de Utrecht kon worden vervoerd.

Wanneer in 1635 de Cothergrift wordt gegraven, is de Kromme Rijn bij Odijk geen doorgaande route meer voor het vrachtverkeer. In 1870 wordt de rivierbocht bij Odijk afgesneden. Het water in de afgesnede rivierarm wordt al snel te ondiep en in 1933 wordt de loswal gesloten.