Cothen

Cothen wordt voor het eerst genoemd in 1126. Maar al geruime tijd daarvoor vond er bewoning plaats in het gebied. De locatie in de Rijnbocht stond garant voor hoog gegelegen vruchtbare gronden. In en om Cothen zijn veel Romeinse opgravingen gedaan. De Limesweg liep ten zuiden van Cothen, als is onbekend waar precies.


De naam Cothen duidt op een verzameling kleine huisjes van boeren die er in die tijd moeten hebben gestaan. Cothen is verbonden met Rhijnestein. Dit huis werd voor het eerst gemeld in 1248. Rhijnestein ligt omgeven door bomen langs de rechteroever van de Kromme Rijn. Aan de andere oever liggen de kerk en de Brink. Deze oude kern is een beschermd dorpsgezicht.

Rhijnestein heeft een lange geschiedenis, net zoals vele andere kastelen en landhuizen in het Kromme Rijngebied. Ene ridder Steven van Wijk was de eerste bezitter. Jan van Rhijnestein, bastaardzoon van de Utrechtse bisschop, betrekt het huis in 1368.

Roofridder
Jan van Rhijnestein veranderde Rhijnestein als uitvalsbasis voor zijn rooftochten. Hij gijzelde in dit slot goudsmeden uit Parijs en kreeg er losgeld voor. In 1396 werd
't Goy (Houten) door Jan van Rhijnestein en zijn manschappen overvallen en werd alles wat ze tegenkwamen meegenomen. Wat niet meekon werd in brand gestoken.

Toen de bisschop van Utrecht dit hoorde werd onder aanvoering van Hendrik van Vianen, burggraaf van Utrecht, drie dagen lang Rhijnestein belegerd. Uiteindelijk werden 300 soldaten meegenomen en was het kasteel verwoest, op een vierkante toren en een voorburcht na. In de eeuwen erna vonden verschillende verbouwingen plaats. Ruimtes kwamen erbij en verdwenen meer. Alleen de oude toren met zijn meters dikke muren is nog origineel.

Het dorp
Cothen is altijd een agrarische dorp geweest. Vroeger vond er veel akkerbouw plaats, later meer veeteelt en fruitteelt. De protestante kerk naast de Brink is uit het begin van de 13e eeuw. Ook hier is tufsteen gebruikt om de kerk te bouwen. Net als elders werd er veel aan de kerken verbouwd, waardoor het gebouw er tegenwoordig anders uitziet.

De skyline van Cothen wordt bepaald door de katholieke kerk uit 1906 en de molen Oog Int Zeil uit 1869. Al in de 14e eeuw stond er een molen in Cothen, maar dit was een andere molen met wieken die tot aan de grond kwamen. Deze molen in is 1869 afgebrand en vervangen door de huidige molen.

Het grootste deel van Cothen bestaat uit bebouwing van de laatste 50 jaar.